ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបិទសិក្ខាសាលាស្តីពី របៀបនិយាយដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍ និងសារមហាជន